15.1.2014

Radonkorjaus kannattaa

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu, joka luokitellaan karsinogeeniksi eli syöpää aiheuttavaksi. Suomessa suurimmat radonpitoisuudet löytyvät Etelä-Suomesta ja Pirkanmaalla harju- ja salpausselkämuodostelmilla sekä Kaakkois-Suomesta. Uudisrakennuksissa radonpitoisuus huoneilmassa saa olla korkeintaan 200 Bq/m3 ja vanhemmissa asunnoissa (rakennuslupa ennen vuotta 1992) raja-arvo on 400 Bq/m3. Liiallista radonin määrää esimerkiksi asuinrakennuksissa voidaan vähentää muun muassa hyvällä ilmanvaihdolla, radonkaivoilla tai -imureilla sekä hyvällä alapohjan tiiveydellä.

Korjauskohteena oli 60-luvulla rakennettu omakotitalo Lempäälässä. Kyseisen asunnon radonarvot olivat reilusti yli sallittujen rajojen. Mittauksissa radonsäteilyarvoksi saatiin 900 Bq/m3 (Sallittu raja-arvo on 400 Bq/m3).

Rakennus oli piirustusten mukaan suunniteltu tehtäväksi maanvaraisella laatalla. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että lattian alla oli tyhjää tilaa noin 60 cm eli kyseessä oli ryömintätilainen alapohja. Alapohja oli hyväkuntoinen, vaikka tilan tuuletusta ei ollut hoidettu millään tavalla. Ryömintatilojen olemassaolo oli hyvä tieto tulevaa korjausta varten.

Asunnon radonarvojen alentamiseksi suunnitteltiin asentaa radonputkisto ryömintätilaan, tiivistää mahdolliset vuotokohdat ja täyttää ryömintätila kapillaarisen vedennousun estävällä ja ilman liikkumisen mahdollistavalla aineksella (tässä kohteessa kevytsoralla).

Radonputkisto asennettiin lattian alla olevan maanpinnan päälle ja nousuputken pää varustettiin Vilpen poistoilmaimurilla. Perusmuuri eristettiin sisältä liimaamalla siihen uretaanilevyt ja kaikki mahdolliset epätiiveyskohdat tilkittiin bitumimassalla. Ennen alapohjan täyttöä kevytsoralla, vaihdettiin samalla vielä vanhat valurautaiset viemäriputket uusiin muovisiin. Kaikki lattiasta nousevat putket myös tiivistettiin massalla huolellisesti. Työolot matalassa ryömintätilassa olivat melko hankalat, mutta tilaa oli riittävästi työn menestyksekkään lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Asuntoon tehtiin noin puoli vuotta korjausten jälkeen uudet radonmittaukset. Mittausajankohdaksi valitiin sama ajankohta edellisten mittausten kanssa, näin ollen tulokset olivat vertailukelpoisia keskenään. Uusissa radonmittauksissa saatiin huomattavasti pienemmät lukemat. Huoneilmassa olevaksi radonpitoisuudeksi saatiin 80 Bq/m3 poistopuhaltimen ollessa puoliteholla. Mittausarvo alittaa helposti uudisrakentamisessa käytetyn raja-arvon. Radonpitoisuuden alentumisen lisäksi asunnon energiantarve saatiin vähenemään kevytsoran lämmöneristysvaikutuksen takia.

Jos itse taistelet samanlaisten radon-ongelmien kanssa, ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin suunnitellaan yhdessä toimiva ratkaisu turvallisen ja terveellisen elinympäristön takaamiseksi!Vuotokohtien tiivistys

Uudet viemärit ja radonputkisto asennettuna

Kevytsoran puhallus